T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

18.01.2017

ETİK KOMİSYONU

S. No

Adı Soyadı

Unvan

Komisyondaki Görevi

1

İbrahim ÇETEKAYA

Eğitim Görevlisi

Başkan

2

Abdurrahman AKÇAY

Eğitim Görevlisi

Üye

3

Necip CESUR

Şube Müdürü

Üye

 

2016 YILI ETİK KOMİSYON RAPORU

1 -  Devam eden Hizmet İçi Eğitim programlarında kursiyerlerimize “Meslek Etiği”, “Kurum Kültürü ve Etik Değerler”, “Din Gönüllüğü ve Hizmet Bilinci”, “İslam’ın Dünya Barışına Katkısı”, “Aile İçi İletişim”, “Değişen Dünyada Din Hizmetlerinin Yeri Ve Önemi”, “Din Hizmetlerinde Etkili İletişim”, “Kurumsal Kimliğimiz Evrensel Sorumluluğumuz”, “İslam’ın Dünya Tasavvuru”, “İslam Dünyasının İçinden Geçtiği Süreçler” konularında konferanslar verilmiştir.

2 –2016 yılı içerisinde Kurumumuzda kursa katılan 325 kursiyerimizin hizmet alanlarından olan vaaz ve hutbelerde Hayata Emekle Tutunmak, Mümin ve Emanet Bilinci, Halep’te İnsanlık Ölmesin, İstişare, Birlik ve Beraberlik, Bölünmenin Zararları, Ticari Ahlakımız, İşçi ve İşverenin Hakları, İyi Niyetli Olmak, Engelliler ve İslam, Aileyi Ayakta Tutan Manevi Değerler, Kardeşlik ve Paylaşıma gibi konularda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

3 - Kurs başı ve sonu toplantılarında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve israftan kaçınılması hususları vurgulanmıştır.

4 - Kurumumuz kütüphanesindeki “Ahlak, Eğitim, Tasavvuf ve Felsefe” bölümleri her kurs başında kursiyerlerimize tanıtılarak hizmetlerine sunulmuştur.

5 -  25 Mayıs 2016 Çarşamba Etik günü ve haftası kurum personeline duyurulmuş ve gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

6 – Etik Komisyonuna 2016 yılında şikayet ve başvuru olmamıştır.

7 – Kamu Görevlileri Etik Kuruluna www.etik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.