19.02.2016

Hakkımızda

Tarihçe:

03.02.1986 tarihinde Manisa İl Merkezinde Mehmet Salih Okutan Eğitim Merkezi adıyla açılmıştır. 15.08.2002 tarihine kadar burada faaliyetlerini sürdüren Eğitim Merkezi Müdürlüğü; hizmet binasının İl Müftülüğüne tahsis edilmesinden sonra 15.08.2002 tarihinde Saruhanlı İlçesi Mütevelli Kasabasında bulunan bir binaya taşınmıştır. Manisa Yunusemre ilçesinde inşa edilen yeni hizmet binasının 18.10.2011 tarihinde yapımı tamamlanınca Eğitim Merkezimiz yeni hizmet binasına taşınmış ve 07.01.2012 tarihinde Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü ismiyle resmi açılışı yapılmıştır. Diyanet Akademisi Başkanlığı'nın 24.03.2022 tarihinde kurulmasıyla birlikte Eğitim merkezi Diyanet Akademisine bağlı olarak Dinî İhtisas Merkezine dönüştürüldü.

Amaç:

24.03.2022 tarih ve 31788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının (Diyanet Akademisi Başkanlığı) 28.06.2022 tarihli ve E-73584642-807.01-2613374 sayılı oluru ile “Manisa Dini İhtisas Merkezi” adını almıştır.

Dini İhtisas Merkezimiz, eğitim hizmetlerini ve faaliyetlerini Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi Başkanlığına bağlı taşra teşkilatı birimi olarak yürütmektedir.

Dini İhtisas Merkezimizde düzenlenen faaliyetlerin amacı, hizmet içi eğitim kurslarımız vasıtasıyla başkanlığımız personelinin çeşitli kademelerde yürüttüğü görevlerinde yeterliliklerine katkıda bulunmak, görevde verimliliklerini artırmak, yeni görevlere intibaklarını sağlamak ve onları daha üst göreve hazırlamak, güncel gelişmeler ve meseleler hakkında personelimizi bilgilendirmek ve kendilerinden beklenen hizmeti en iyi şekilde yerine getirmeleri konusunda kendilerine yardımcı olmaktır.

Eğitim Anlayışımız:

Dinî verilerle birlikte, bilimsel verileri de dikkate alarak kullanabilen,

Tek taraflı değil, çift taraflı iletişimi benimsemiş,

Muhatabı olan bireyleri tanıyabilen,

İletişiminde sempatik davranın,

Problemlerde hazır çözümleri kullanmayıp, araştıran,

Dinin kaynaklarına ilk elden ulaşabilen,

Hitap ettiği hedef kitleyi tek bir blok olarak görmeyip, farklılıklarını dikkate alan,

Halkla ilişkiler konusunda yeterli birikimi olan,

Ufku geniş, misyonu ve vizyonu olan,

İnsanları birleştiren ve kuşatıcı bir din hizmeti sunan,

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu dini konularda aydınlatma misyonunu yerine getirebilme yeterliğine sahip olan,

Dini kaynaklardan elde ettiği birikimi günümüz toplumsal şartları çerçevesinde yorumlayabilen,

Yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getiren,

Araştıran, soran, sorgulayan,

Din görevlileri yetiştirmektir.

Fiziki Özellikler:

Dini İhtisas Merkezimiz 8.000 m2 arsa üzerinde yer alan dört ana binadan müteşekkildir.

Eğitim Binası: Zeminle birlikte 5 kattır. Birinci katta idari bölüm, ikinci katta Eğitim Görevlisi odaları (9 oda), üç ve dördüncü katlarda sınıflar (8 sınıf) yer almaktadır.

Yurt Binası: Zeminle birlikte 8 kattır. Zemin katta lobi, çay salonu ve spor odası, üst katlarda 58 oda (116 yatak), bir konuk odası ve ütü odası bulunmaktadır.

Konferans Binası:  Giriş katta mescit, abdestlik ve seminer salonu, birinci katta konferans salonu vardır.

Ayrıca Dini İhtisas Merkezimizde kütüphane, yemekhane ve dört lojman mevcuttur.

Hizmet Araçları: Türkiye Diyanet Vakfına ait, kullanımı Müdürlüğümüze tahsisli iki hizmet aracımız vardır.

Kadro Durumu: Dini İhtisas Merkezimizde 1 Müdür, 9 Eğitim Görevlisi,  1 Şef, 4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlemeni, 1 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Şoför, 4 Yardımcı Hizmetli, 5 Güvenlik, 6 Temizlik İşcisi, 7  4/B Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3  4/B Destek Personeli (Aşçı), 1  4/B Destek Personeli (Şoför), 9 4/B Destek Personeli   olmak üzere toplam 53 personel bulunmaktadır.