T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

19.02.2016

Hakkımızda

Tarihçe:

Eğitim Merkezimiz 03.02.1986 tarihinde Manisa İl Merkezinde Mehmet Salih Okutan Eğitim Merkezi olarak hizmete açılmıştır. 15.08.2002 tarihine kadar burada faaliyetlerini sürdüren Eğitim Merkezi Müdürlüğü; hizmet binasının İl Müftülüğüne tahsis edilmesinden sonra 15.08.2002 tarihinde Saruhanlı İlçesi Mütevelli Kasabasında bulunan bir binaya taşınmıştır. Manisa Yunusemre ilçesinde inşa edilen yeni hizmet binasının 18.10.2011 tarihinde yapımı tamamlanınca Eğitim Merkezimiz yeni hizmet binasına taşınmış ve 07.01.2012 tarihinde Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü ismiyle resmi açılışı yapılmıştır.

Amaç:

14.07.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 214 ve 215. maddeleri “Hizmet İçi Eğitim” esasını getirmiş; 216-221. maddeleri de bu eğitim için, kurumların kendi ihtiyaçlarını gidermek üzere “Eğitim Merkezi” açabileceklerini hükme bağlamıştır.

01.07.2010 Tarihli 6002 Sayılı Kanunla 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler yapılmış, bu kanunla birlikte dini yüksek ihtisas dışındaki personel eğitimleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Ve Rehberlik Daire Başkanlığınca yürütülmeye başlanmıştır.

 

Halen hizmet içi eğitim faaliyetleri 11.09.2012 tarihli ve 93 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre sevk ve idare edilmektedir.

 

Eğitim Anlayışımız:

Dinî verilerle birlikte, bilimsel verileri de dikkate alarak kullanabilen,

Tek taraflı değil, çift taraflı iletişimi benimsemiş,

Muhatabı olan bireyleri tanıyabilen,

İletişiminde sempatik davranın,

Problemlerde hazır çözümleri kullanmayıp, araştıran,

Dinin kaynaklarına ilk elden ulaşabilen,

Hitap ettiği hedef kitleyi tek bir blok olarak görmeyip, farklılıklarını dikkate alan,

Halkla ilişkiler konusunda yeterli birikimi olan,

Ufku geniş, misyonu ve vizyonu olan,

İnsanları birleştiren ve kuşatıcı bir din hizmeti sunan,

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu dini konularda aydınlatma misyonunu yerine getirebilme yeterliğine sahip olan,

Dini kaynaklardan elde ettiği birikimi günümüz toplumsal şartları çerçevesinde yorumlayabilen,

Yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getiren,

Araştıran, soran, sorgulayan,

 

 Din görevlileri yetiştirmektir.

Eğitim Faaliyetleri:

Eğitim Merkezimiz 03.02.1986 tarihinde “İlçe Müftüleri Semineri” ile hizmete başlamış ve 1986-2014 tarihleri arasında 116 dönemde (Hazırlayıcı Eğitim, Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler) teşkilatımızın çeşitli hizmet birimlerinde görev yapan 11.581 personelimize hizmet vermiştir.

Fiziki Özellikler:

Eğitim Merkezimiz 8.000 m2 arsa üzerinde yer alan dört ana binadan müteşekkildir.

Eğitim Binası: Zeminle birlikte 5 kattır. Birinci katta idari bölüm, ikinci katta Eğitim Görevlisi odaları (9 oda), üç ve dördüncü katlarda sınıflar (8 sınıf) yer almaktadır.

Yurt Binası: Zeminle birlikte 8 kattır. Zemin katta lobi, çay salonu ve spor odası, üst katlarda 58 oda (116 yatak), bir konuk odası ve ütü odası bulunmaktadır.

Konferans Binası:  Giriş katta mescit, abdestlik ve seminer salonu, birinci katta konferans salonu vardır.

Ayrıca Eğitim merkezimizde kütüphane, yemekhane ve dört lojman mevcuttur.

Hizmet Araçları: Türkiye Diyanet Vakfına ait, kullanımı Müdürlüğümüze tahsisli iki hizmet aracımız vardır.

Kadro Durumu: Eğitim Merkezimizde 03.12.2018 tarihi itibariyle 1 Müdür, 8 Eğitim Görevlisi,  1 Şef, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlemeni, 1 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Şoför, 5 Yardımcı Hizmetli, 5 Güvenlik ve 6 Temizlik İşcisi olmak üzere toplam 32 personel bulunmaktadır.