T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

07.01.2020

ETİK KOMİSYONU

S. No

Adı Soyadı

Unvan

Komisyondaki Görevi

1

İbrahim ÇETEKAYA

Eğitim Görevlisi

Başkan

2

Abdurrahman AKÇAY

Eğitim Görevlisi

Üye

3

Cevdet BAYSAL

Şef

Üye

 

                                           

ETİK KOMİSYON RAPORU

 

1- 2020 Hizmet İçi Eğitim programlarında kursiyerlerimize; Meslek Etiği, Kurum Kültürü ve Etik Değerler, Din Gönüllüğü ve Hizmet Bilinci, İslam’ın Dünya Barışına Katkısı, Aile İçi İletişim, Değişen Dünyada Din Hizmetlerinin Yeri ve Önemi, Din Hizmetlerinde Etkili İletişim, Kurumsal Kimliğimiz Evrensel Sorumluluğumuz, İslam’ın Dünya Tasavvuru, İslam Dünyasının İçinden Geçtiği Süreçler, Bağımlılıkla Mücadele, İslamofobi konularında konferanslar verilmiştir.

2- 2020 yılı içerisinde Kurumumuzda kursa katılan kursiyerlerimizin hizmet alanlarından olan vaaz ve hutbelerde; “İnsan, İman ve Hayat”, “ Peygamberimizin Dilinden Dualar”, “ Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Ahlakı”, “Tedbir Müminden Takdir Allah’tandır”, “Müminin Yumuşak Huyluluğu”, “Mümin Sorumluluk sahibidir.”, “Faydasız İşleri Terk Etmek Kulluğun Güzelliğindendir” gibi konularda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

3- Kurs başı ve sonu toplantılarında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve israftan kaçınılması hususları vurgulanmıştır.

4- Kurumumuz kütüphanesindeki “Ahlak, Eğitim, Tasavvuf, Felsefe, Kadın ve Aile” bölümleri kursiyerlerimizin istifadesine sunulmuştur. 

5- 25 Mayıs 2020 Pazartesi Etik günü ve haftası kurum personeline duyurulmuş ve gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

6- Etik Komisyonuna 2020 yılında şikâyet ve başvuru olmamıştır.

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi’nin toplum ve personelimiz tarafından bilinmesi amacıyla internet web sitemizde www.etik.gov.tr adresi link olarak verilmiş olup, oluşturulan komisyon üyeleri ve iletişim bilgileri yayınlanmıştır.

 

 

                                                                                                                      Vehbi ÖZKAR

Eğitim Merkezi Müdürü