T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

25.12.2019

ETİK KOMİSYONU

S. No

Adı Soyadı

Unvan

Komisyondaki Görevi

1

İbrahim ÇETEKAYA

Eğitim Görevlisi

Başkan

2

Abdurrahman AKÇAY

Eğitim Görevlisi

Üye

3

Necip CESUR

Şube Müdürü

Üye

 

                                           

2019 YILI ETİK KOMİSYON RAPORU

         1- Devam eden Hizmet İçi Eğitim programlarında kursiyerlerimize; Meslek Etiği,
Kurum Kültürü ve Etik Değerler, Din Gönüllüğü ve Hizmet Bilinci, İslam'ın Dünya Barışına
Katkısı, Aile İçi İletişim, Değişen Dünyada Din Hizmetlerinin Yeri Ve Önemi, Din
Hizmetlerinde Etkili İletişim, Kurumsal Kimliğimiz Evrensel Sorumluluğumuz, İslam'ın
Dünya Tasavvuru, İslam Dünyasının İçinden Geçtiği Süreçler, Bağımlılıkla Mücadele,
İslamofobi konularında konferanslar verilmiştir.

         2- 2019 yılı içerisinde Kurumumuzda kursa katılan 277 kursiyerimizin hizmet
alanlanndan olan vaaz ve hutbelerde; "Gün Birlik Ve Dayanışma Günüdür", " Neslin
Korunması", " Erdemli Bir Nesil, Huzurlu Bir Gelecek", " Aile Olmak, Aile Kalmak",
"Güvenli Bir Hayat İçin Afetlere Hazır Olalım", "Ticaret Hayatının Bereketi ve İş Ahtakı",
"Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan, Ramazan Ve İnfak", " İyilik Paylaştıkça Çoğalır"," Özü
Sözü Doğru Olmak", " Yaşlılara Hizmet, Ömrümüze Bereket" gibi konularda uygulamalı
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

       3 - Kurs başı ve sonu toplantılannda kamu kaynaklannın verimli   kullanılması   ve israftan kaçınılması hususlan vurgulanmıştır.

       4 - Kurumumuz kütüphanesindeki "Ahlak, Eğitim, Tasavvuf, Felsefe, Kadın ve Aile"
bölümleri kursiyerlerimizin istifadesine sunulmuştur.

       5 - 25 Mayıs 2019 Cumartesi Etik günü ve haftası kurum personeline duyurulmuş ve
gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

       6 - Etik Komisyonuna 2019 yılında şikayet ve başvuru olmamıştır.

       7 - Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi'nin toplum ve personelimiz tarafından bilinmesi
amacıyla internet web sitemizde www.etik.gov.tr adresi link olarak verilmiş olup, oluşturulan
komisyon üyeleri ve iletişim bilgileri yayınlanmıştır.