16.01.2024

ETİK KOMİSYONU

S. No

Adı Soyadı

Unvan

Komisyondaki Görevi

1

İbrahim ÇETEKAYA

Eğitim Görevlisi

Başkan

2

Abdurrahman AKÇAY

Eğitim Görevlisi

Üye

3

Cevdet BAYSAL

Şef

Üye

 

 

MANİSA DİNİ İHTİSAS MERKEZİ

2023 YILI ETİK KOMİSYONU YILLIK FAALİYET RAPORU


 

  1. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği personele, yönetmelik ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

  2. 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim programlarında kursiyerlerimize; “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” konularında konferanslar verilmiştir.

  3. Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri hususunda özenli olmaları daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

  4. Kursiyerlerimizden gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

  5. Kurumumuzda görev yapan personelin ve eğitime katılan kursiyer arasındaki ikili ilişkilerde nazik ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket edilmiştir.

  6. Kurs başı ve kurs sonu toplantılarında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve israftan kaçınılması hususları vurgulanmıştır.

  7. 25 Mayıs 2023 Etik günü ve haftası kurum personeline duyurulmuş ve gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

  8. 2023 yılı içerisinde etik davranış ilkelerinin ihlal edildiğine dair herhangi bir başvuru alınmamıştır.

  9. 2023 Yılı içerisinde kurumsal veya personel niteliğinde herhangi bir hediye alınmamıştır.

  10. 2023 yılı Etik komisyonu Yıllık faaliyet raporu hazırlanarak Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır.